Ios / Intelektualni produkti

Io1: E-učenje platforma I komunikacioni alat

Platforma za e-učenje ima tri glavne uloge tokom i nakon
završetka projekta. Prva je da zadovolji potrebe za obuku
projekta i podrži polaznike tokom I nakon završetka jer je uslov da ova platforma bude dostupna bar
određeni period. Druga je da služi kao sredstvo komunikacije između partnera i polaznika sa
partnerima i nastavnicima. Treća uloga platforme je kao sredstvo za diseminaciju, bilo kroz predstavljanje ukupnih aktivnosti i partnerstava u okviru projekta ili kao kanal za promovisanje intelektualnih rezultata projekta.

news

Io2: Pravni okvir UAS-a u partnerskim zemljama I EU

IO2 je upućen svakom građaninu ili potencijalnom operateru koji želi da razume zahteve UAS i
bude spreman za nacionalne ispite. Cilj IO2 je da prenese iskustvo operatera koji su se suočili sa određenim
poteškoćama pokušavajući da posluju u okviru pravnog okvira i najsavremenijeg stanja u evropskom prostoru, čime se

pruža praktičan pogled na implementaciju zakona.

Io3: Analiza zdravlja useva, Senzori I Fotogrametrija

Io3 predstavlja različite tipove senzora koji se koriste u poljoprivredi i procedure za izradu mape polja, kao i praćenje vremenskih i drugih fizičkih parametara sa udaljenosti. To je suštinski proces s obzirom na to da operater farme očekuje ove informacije kako bi doneo odluke. Ovaj kurs je namenjen poljoprivrednicima i agronomima, oni će naučiti osnove korišćenja UAS-a sa odgovarajućim senzorom za procenu zdravlja njihovog useva i za merenje elemenata kao što je procena prinosa.

Io4: Oprema, Korišćenje UAV-a u preciznoj poljoprivredi
I logistika UAV-a

Ovaj modul se odnosi na tehničke zahteve UAS-a koji se koriste u poljoprivredi. Poglavlja modula kursa fokusiraju se na tehnološki napredak trenutnog statusa na tržištu dronova, predstavljajući ili multirotor ili polikopter UAS i upotrebu svake kategorije u skladu sa vazdušnim radovima koji treba da se urade. Modul je namenjen stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, poljoprivrednog osiguranja i poljoprivrednicima, a glavni cilj je da polaznici razumeju osnovne principe korišćenja, potencijalne koristi i da se delimično pripreme za ispite koje organizuju nacionalne vazduhoplovne vlasti.

Io5: Diseminacioni video i aplikacija za pametne telefone

Video snimci za diseminaciju sumiraju obim projekta i koriste se tokom diseminacionih događaja. Svi video snimci na 5 jezika sumiraju rezultate projekta koji predstavlja UAS kao sisteme, senzore, mapiranje polja i eksploataciju rezultata i tehnoloških rešenja za napredne operatere farme. Oni predstavljaju nekoliko koraka implementacije precizne poljoprivrede, od pripreme polja do žetve. Materijal se koristi u svrhu obuke, a takođe i kao promotivni materijal.
Aplikacija povezuje zvaničnu veb stranicu, platformu za e-učenje, YouTube kanal programa i veb stranicu Eurocontrol.

SATI YouTube kanal diseminacionih videa

SATI aplikacija: dostupna na PlayStore