Pametna poljoprivreda Trening & Implementacija

Inovativne prakse
u digitalnoj eri

Podrška profesionalnom razvoju ljudi koji rade na stručnoj edukaciji I treninzima (VET, engl. Vocational Education and Training)

Poljoprivreda,
Šumarstvo i Ribolov

ICT
Nove tehnologije
Digitalne kompetencije

Otvoreno &
učenje na daljinu

Projekat

Ovaj projekat je pokušaj, da sa stanovišta stručnog obrazovanja, digitalizuje poljoprivredu u Evropi, uzimajući u obzir korake koje su učinili Evropski parlament i Komisija.

Koordinator

Spirito

Trajanje

24 meseca
01/03/2021 – 28/02/2023

Polja

Stručna
edukacija & obuka

Osnovano

Erasmus+ Program
Evropske Unije

Nacionalna Agencija

Grčka
Fondacija za stipendije (IKY)

Glavni cilj

Inovacije

Horizontalni prioritet

Inovativne prakse
u digitalnoj eri

Dodatni prioriteti

Podrška za preuzimanje inovativnih
pristupa i digitalne tehnologije za
predavanje i učenje

Dodatni prioriteti

Poboljšanje pristupa za obuku
i kvalifikaciju za sve.

Ciljevi

Cilj projekta je da obezbedi kompletnu platformu za obuku u okviru najnaprednijih izazova u poljoprivredi. Predmeti su izabrani u skladu sa zahtevima neophodnim za agronome, stručnjake za poljoprivredno osiguranje i farmere. Modularni kursevi za ljude koji rade na stručnoj edukaciji i treninzima – VET ( VET, engl. Vocational Education and Training) će biti kreirani budući da zahtevaju prikupljanje informacija i trening materijale iz različitih stručnih sektora i predstavljanje informacija na pojednostavljen način za VET učenike.
Ti prioriteti su promocija inovativnih praksi u digitalnoj eri, poboljšanje pristupa obuci i kvalifikacijama bez fizičkog prisustva i predlaganje digitalne obuke i metoda rada u naprednom okruženju savremene poljoprivrede.

Ciljevi

Cilj projekta je da obezbedi kompletnu platformu za obuku u okviru najnaprednijih izazova u poljoprivredi. Predmeti su izabrani u skladu sa zahtevima neophodnim za agronome, stručnjake za poljoprivredno osiguranje i farmere. Modularni kursevi za ljude koji rade na stručnoj edukaciji i treninzima – VET ( VET, engl. Vocational Education and Training) će biti kreirani budući da zahtevaju prikupljanje informacija i trening materijale iz različitih stručnih sektora i predstavljanje informacija na pojednostavljen način za VET učenike.
Ti prioriteti su promocija inovativnih praksi u digitalnoj eri, poboljšanje pristupa obuci i kvalifikacijama bez fizičkog prisustva i predlaganje digitalne obuke i metoda rada u naprednom okruženju savremene poljoprivrede.

KOORDINATORI

SPIRITO GENITSEFTSIS CHRISTOS & SIA E.E.

PARTNERI

EIEO – EUROPEAN INSTITUTE
FOR EVOLUTION AND INTEGRATION

GILAB

EIEO – EUROPEAN INSTITUTE
FOR EVOLUTION AND INTEGRATION

GILAB

MKV CONSULTING

UPA CASTILLA Y LEON

MKV CONSULTING

UPA CASTILLA Y LEON

Intelektualni produkti (IO, engl. Intellectual Output)

Kao KA2 strateško partnerstvo opisali smo i realizovaćemo pet intelektualnih proizvoda (IP) projekta.
SATI produkti će se kontinuirano ažurirati do kraja projekta.

IO1: E-učenje platforma i komunikacioni alati

E-učenje platforma će igrati tri glavne uloge tokom i nakon završetka projekta. Prva služi potrebama obuke i podržava polaznike tokom i nakon završetka projekta, uslov je da platforma bude dostupna određeni period. Druga uloga je da platforma služi kao sredstvo komunikacije između partnera i učenika sa partnerima i nastavnicima. Treća uloga platforme je da služi kao alat za diseminaciju, bilo predstavljanjem ukupnih aktivnosti i partnerstava u okviru projekta, bilo kao kanal za promociju intelektualnih produkata projekta.

I03: Analiza stanja useva, detekcija i fotogrametrija

IO3 će prikazati različite tipove senzora koji se koriste u poljoprivredi, procedure razvoja mapa polja kao i vreme i druge fizičke parametre praćene bez direktne posete polju. To je ključni proces ako se uzme u obzir da farmer očekuje ove informacije kako bi donosio odluke. Ovaj kurs je namenjen farmerima i agronomima, oni će naučiti osnove korišćenja bespilotnih sistema sa odgovarajućim senzorom za procenu stanja useva tako što se mere elementi kao što su vlažnost zemljišta i procena prinosa.

IO5:Diseminacioni video i pametna aplikacija

Diseminacioni video će sumirati cilj projekta i koristiće se za vreme događaja posvećenih diseminaciji. Video će rezimirati produkte projekta koji predstavljaju bespilotne letelice kao sisteme, senzore, mapiranje polja i iskorišćavanje rezultata i tehnoloških rešenja za napredne operatere na farmi. Predstaviće nekoliko koraka implementacije precizne poljoprivrede, od pripreme polja do useva. Materijal će se koristiti u svrhe obuke, a takođe i kao materijal za promociju.

IO2: Pravni okvir o upotrebi bespilotnih sistema (UAS) u zemljama učesnicama i EU

IO2 je namenjen svakom građaninu ili potencijalnom korisniku koji želi da razume zahteve UAS-a (engl. Unmanned Aircraft Systems) i da se pripremi za nacionalne ispite. Cilj IO2 je da prenese iskustvo operatera koji su se suočili sa određenim poteškoćama pokušavajući da posluju u zakonskim okvirima i najnovijim dostignućima na prostoru Evrope. Na taj način se pruža praktičan uvid u primenu zakona.

IO4: Oprema, korišćenje bespilotnih letelica – UAV u preciznoj poljoprivredi i logistika UAV.

Ovaj modul se odnosi na tehničke zahteve korišćenja bespilotnih letelica – UAV (engl. Unmanned Aircraft Vehicle) u poljoprivredi. Poglavlja kursa fokusiraće se na tehnološki napredak trenutnog statusa na tržištu bespilotnih sistema, predstavljajući bespilotne letelice sa više rotora ili polikoptera i upotrebu svake kategorije prema vazdušnim radovima koje treba obaviti. Modul je namenjen stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, poljoprivrednog osiguranja i farmerima, a glavni cilj je razumevanje osnovnih principa upotrebe, potencijalne koristi i delimična priprema za ispite koje organizuju nacionalne vazduhoplovne administracije.

IO1: E-učenje platforma i komunikacioni alati

E-učenje platforma će igrati tri glavne uloge tokom i nakon završetka projekta. Prva služi potrebama obuke i podržava polaznike tokom i nakon završetka projekta, uslov je da platforma bude dostupna određeni period. Druga uloga je da platforma služi kao sredstvo komunikacije između partnera i učenika sa partnerima i nastavnicima. Treća uloga platforme je da služi kao alat za diseminaciju, bilo predstavljanjem ukupnih aktivnosti i partnerstava u okviru projekta, bilo kao kanal za promociju intelektualnih produkata projekta.

IO2: Pravni okvir o upotrebi bespilotnih sistema (UAS) u zemljama učesnicama i EU

IO2 je namenjen svakom građaninu ili potencijalnom korisniku koji želi da razume zahteve UAS-a (engl. Unmanned Aircraft Systems) i da se pripremi za nacionalne ispite. Cilj IO2 je da prenese iskustvo operatera koji su se suočili sa određenim poteškoćama pokušavajući da posluju u zakonskim okvirima i najnovijim dostignućima na prostoru Evrope. Na taj način se pruža praktičan uvid u primenu zakona.

I03: Analiza stanja useva, detekcija i fotogrametrija

IO3 će prikazati različite tipove senzora koji se koriste u poljoprivredi, procedure razvoja mapa polja kao i vreme i druge fizičke parametre praćene bez direktne posete polju. To je ključni proces ako se uzme u obzir da farmer očekuje ove informacije kako bi donosio odluke. Ovaj kurs je namenjen farmerima i agronomima, oni će naučiti osnove korišćenja bespilotnih sistema sa odgovarajućim senzorom za procenu stanja useva tako što se mere elementi kao što su vlažnost zemljišta i procena prinosa.

IO4: Oprema, korišćenje bespilotnih letelica – UAV u preciznoj poljoprivredi i logistika UAV.

Ovaj modul se odnosi na tehničke zahteve korišćenja bespilotnih letelica – UAV (engl. Unmanned Aircraft Vehicle) u poljoprivredi. Poglavlja kursa fokusiraće se na tehnološki napredak trenutnog statusa na tržištu bespilotnih sistema, predstavljajući bespilotne letelice sa više rotora ili polikoptera i upotrebu svake kategorije prema vazdušnim radovima koje treba obaviti. Modul je namenjen stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, poljoprivrednog osiguranja i farmerima, a glavni cilj je razumevanje osnovnih principa upotrebe, potencijalne koristi i delimična priprema za ispite koje organizuju nacionalne vazduhoplovne administracije.

IO5:Diseminacioni video i pametna aplikacija

Diseminacioni video će sumirati cilj projekta i koristiće se za vreme događaja posvećenih diseminaciji. Video će rezimirati produkte projekta koji predstavljaju bespilotne letelice kao sisteme, senzore, mapiranje polja i iskorišćavanje rezultata i tehnoloških rešenja za napredne operatere na farmi. Predstaviće nekoliko koraka implementacije precizne poljoprivrede, od pripreme polja do useva. Materijal će se koristiti u svrhe obuke, a takođe i kao materijal za promociju.

E-učenje
platforma

Uloga platforme za e-učenje je da funkcioniše kao alat za diseminaciju, bilo predstavljanjem ukupnih aktivnosti i partnerstava projekta ili kao kanal za promociju intelektualnih rezultata projekta. Određeni delovi ovog produkta biće povezani sa aplikacijom za pametne telefone navedene u produktu „ Diseminacioni video i pametna aplikacija“

E-učenje
platforma

Uloga platforme za e-učenje je da funkcioniše kao alat za diseminaciju, bilo predstavljanjem ukupnih aktivnosti i partnerstava projekta ili kao kanal za promociju intelektualnih rezultata projekta. Određeni delovi ovog produkta biće povezani sa aplikacijom za pametne telefone navedene u produktu „ Diseminacioni video i pametna aplikacija“

Ciljne grupe

Ciljnim grupama će se pristupiti na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou

Uključeni sektori

Agronomi, ekolozi i poljoprivrednici, udruženja proizvođača, organizacije proizvođača, nevladine organizacije, svi uključeni u sektore kao što su poljoprivreda, životna sredina, i sektor osiguranja poljoprivrede, privatne kompanije u oblasti prerade hrane.

Eksperti

VET eksperti i organizacije, Univerziteti i Istraživački centri zainteresovani za SATI pristup i produkte

Kreatori politike

Javni organi i kreatori politike na regionalnom / nacionalnom / evropskom nivou i relevantne mreže od interesa.

Partenrstvo

Partnerske organizacije

Donosioci odluka

Stručnjaci i donosioci odluka (Evropske Institucije, komore, geo- tehničke i tehničke komore itd.)

Partenrstvo

Partnerske organizacije

Eksperti

VET eksperti i organizacije, Univerziteti i Istraživački centri zainteresovani za SATI pristup i produkte

Uključeni sektori

Agronomi, ekolozi i poljoprivrednici, udruženja proizvođača, organizacije proizvođača, nevladine organizacije, svi uključeni u sektore kao što su poljoprivreda, životna sredina, i sektor osiguranja poljoprivrede, privatne kompanije u oblasti prerade hrane.

Kreatori politike

Javni organi i kreatori politike na regionalnom / nacionalnom / evropskom nivou i relevantne mreže od interesa.

Donosioci odluka

Stručnjaci i donosioci odluka (Evropske Institucije, komore, geo- tehničke i tehničke komore itd.)

Očekivani rezultati

Posle obuke, polaznici će imati adekvatno znanje u pogledu razumevanja i korišćenja alata projekta i sposobnost da koriste tehnike precizne poljoprivrede. Ovo je glavni koncept projekta jer su tokom perioda pandemije mnoge farme/operacije napuštene ili loše obrađene, što je dovelo do smanjenja proizvodnje hrane.

Sa finansijskog aspekta, primena zelene poljoprivrede će uštedeti finansijska sredstva i povećati efikasnost Evropske poljoprivrede.

Podizanje svesti građana EU o prednostima precizne poljoprivrede za životnu sredinu i zdravlje, kroz promociju upotrebe zelenih tehnika koje su po definiciji precizna poljoprivreda. Uporedni prikaz konvencionalne poljoprivrede sa preciznom poljoprivredom ponudiće potpuni pregled u ovom pravcu. Osim toga, predstaviće nove digitalne metode upravljanja farmama i protokole u slučaju pandemije, ne samo za COVID-19 već i za slične slučajeve.

Ovi obučeni eksperti podržaće farmere u zahtevima Evropskih građana za „zelenije“ i sigurnije proizvode, a istovremeno će reagovati na situacije poput COVID- 19 pandemije. Opšte je prihvaćeno da su proizvodi precizne poljoprivrede ekološki prihvatljivi i zdravi za potrošača. Očekuje se da će ovaj projekat pružiti podršku stručnjacima i farmerima u donošenju ispravnih odluka za farme spremne za uvođenje precizne poljoprivrede. Pored navedenog, u isto vreme, očekuje se i usmeravanje poljoprivrednog sektora na odgovarajući pravac opisan u ZPP-u (Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije) , koji očekuje veći fokus na ruralni razvoj umesto na direktna plaćanja.

Očekivani rezultati

Posle obuke, polaznici će imati adekvatno znanje u pogledu razumevanja i korišćenja alata projekta i sposobnost da koriste tehnike precizne poljoprivrede. Ovo je glavni koncept projekta jer su tokom perioda pandemije mnoge farme/operacije napuštene ili loše obrađene, što je dovelo do smanjenja proizvodnje hrane.

Sa finansijskog aspekta, primena zelene poljoprivrede će uštedeti finansijska sredstva i povećati efikasnost Evropske poljoprivrede.

Podizanje svesti građana EU o prednostima precizne poljoprivrede za životnu sredinu i zdravlje, kroz promociju upotrebe zelenih tehnika koje su po definiciji precizna poljoprivreda. Uporedni prikaz konvencionalne poljoprivrede sa preciznom poljoprivredom ponudiće potpuni pregled u ovom pravcu. Osim toga, predstaviće nove digitalne metode upravljanja farmama i protokole u slučaju pandemije, ne samo za COVID-19 već i za slične slučajeve.

Ovi obučeni eksperti podržaće farmere u zahtevima Evropskih građana za „zelenije“ i sigurnije proizvode, a istovremeno će reagovati na situacije poput COVID- 19 pandemije. Opšte je prihvaćeno da su proizvodi precizne poljoprivrede ekološki prihvatljivi i zdravi za potrošača. Očekuje se da će ovaj projekat pružiti podršku stručnjacima i farmerima u donošenju ispravnih odluka za farme spremne za uvođenje precizne poljoprivrede. Pored navedenog, u isto vreme, očekuje se i usmeravanje poljoprivrednog sektora na odgovarajući pravac opisan u ZPP-u (Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije) , koji očekuje veći fokus na ruralni razvoj umesto na direktna plaćanja.

Novosti / Saopštenja

SATI platforma za e-učenje

SATI platforma za e-učenje

Naša platforma za e-učenje je spremna i potpuno operativna sa svim SATI partnerima. Sadržaj
je preveden na engleski jezik kao i jezike partnera.Glavni cilj je da služi zahtevima obuke…

Članak o SATI projektu u lokalnom časopisu

Članak o SATI projektu u lokalnom časopisu

Prezentacija SATI Transnacionalnog sastanka, koji je održan u Larisi, u dvomesečnom
časopisu Udruženja industrija Tesalije i kontinentalne Grčke.
Veliko hvala Udruženju za priznanje…