Vesti

SATI platforma za e-učenje

SATI platforma za e-učenje

Naša platforma za e-učenje je spremna i potpuno operativna sa svim SATI partnerima. Sadržaj
je preveden na engleski jezik kao i jezike partnera.Glavni cilj je da služi zahtevima obuke…

Članak o SATI projektu u lokalnom časopisu

Članak o SATI projektu u lokalnom časopisu

Prezentacija SATI Transnacionalnog sastanka, koji je održan u Larisi, u dvomesečnom
časopisu Udruženja industrija Tesalije i kontinentalne Grčke.
Veliko hvala Udruženju za priznanje…

SATI aplikacija – Razvoj intelektualnog rezultata 5

SATI aplikacija – Razvoj intelektualnog rezultata 5

SATI aplikacija za pametne telefone omogućava vezu sa veb-stranicom projekta, platformom za e-učenje, YouTube kanalom i veb-stranicom Eurocontrol (UAS zabranjene oblasti za letove). Možete preuzeti na Vaš pametni telefon. Dostupno na PlayStore:...

3. onlajn transnacionalni sastanak partnera

3. onlajn transnacionalni sastanak partnera

Petak, 4. februar 2022 Cilj ovog sastanka je bio da se dobiju najnovije informacije o pitanjima upravljanja i implementacije projekata, kao i pregled intelektualnih rezultata/produkata. Svi partneri su predstavili doprinos projektu i razgovarali o sledećim temama:...