O projektu SATI

Ovaj projekat je pokušaj sa stanovišta VET-a da digitalizuje poljoprivredu na području Evrope, uzimajući u obzir korake koje su učinili Evropski parlament i Komisija.

Precizna
poljoprivreda

(PA)

Precizna poljoprivreda (PA, engl. Precision Agriculture) je pristup upravljanja celokupnom farmom koji koristi informacione tehnologije, podatke o satelitskom pozicioniranju (GNSS), daljinsku detekciju i prikupljanje proksimalnih podataka. Prema Evropskom parlamentu i Evropskoj Komisiji, precizna poljopriverda je nova inovativna tehnologija za koju se očekuje da će promeniti poljoprivredu kakvu poznajemo danas i pretvoriti je u digitalno doba.
Precizna poljoprivreda se smatra glavnim alatom u poljoprivrednim politikama, kao i politici zaštite životne sredine i klimatskih promena. Po svojoj definiciji, precizna poljoprivreda koncentriše sve gore navedene prioritete plus ekološku dimenziju / prioritet s obzirom na to da je čak i od 2014. godine precizna poljoprivreda bila najsofisticiraniji predlog evropskim poljoprivrednicima za ozelenjavanje Zajedničke evropske poljoprivredne politike (ZPP).

Teme i ciljevi

Uzeti su u obzir pandemijski uslovi prouzrokovani COVID-19 i ovaj projekat se fokusira na rešenja koje nudi precizna poljoprivreda za upravljanje operacijama (na farmama) bez potrebe za fizičkim prisustvom stručnjaka ili poljoprivrednika. Ograničena izloženost je važan element u ovom periodu. U ovom predloženom projektu posebna referenca se odnosi na upotrebu bespilotnih vazdušnih sistema (UAS) u preciznoj poljoprivredi i tehnologiju koja se koristi u kombinaciji sa njima za podršku naprednom operateru farme.

 

TEME

Teme kao što su fotogrametrija, prikupljanje podataka na terenu, analiza zdravlja useva i senzori i upotreba bespilotnih vazdušnih sistema (UAS) opisane su i analizirane kao teorija i studije slučaja na pojednostavljen način kako bi se stručnjaci upoznali sa novim trendovima i politikama u sektoru nauke o životnoj sredini i poljoprivredi.

CILJEVI

Ovaj projekat ima za cilj da obezbedi potpunu platformu za obuku za najnaprednije izazove u poljoprivredi. Kursevi za VET će biti obezbeđeni nakon prikupljanja informacija i materijala za obuku iz različitih stručnih sektora i na pojednostavljen način prezentovati informacije VET učenicima. Predmeti su izabrani u skladu sa zahtevima neophodnim za agronome, stručnjake za poljoprivredno osiguranje i poljoprivrednike. Predavanje, trening iskustvo i metodologija za e- učenje za lokalne poljoprivrednike od strane VET-a, koji pruža stručno obrazovanja u oblasti poljoprivrede i hrane, kao i dokazane stručnosti u oblasti precizne poljoprivrede sa stalnom saradnjom u nekoliko aplikacija za praćenje useva, bilo u eksperimentalnom delu ili u softveru ili hardveru, rezultiraće inovativnim kursom u konkurentnoj oblasti. Kurs će dovesti do sertifikata analitičara precizne poljoprivrede i to će se odvijati apsolutno putem učenja na daljinu zasnovanog na komercijalnim platformama za e-učenje.

Koordinator

SPIRITO

(GR)

Spirito je MSP firma sa ograničenim partnerstvom koju je 2008. godine osnovala grupa mladih ljudi sa vizijom, koja radi na pružanju usluga na visokom nivou širom zemlje u oblastima marketinga, oglašavanja, komunikacija, odnosa sa javnošću, prodaje, konsaltinga, novih tehnologija za izdavaštvo i stručno obrazovanje. Stručnjaci za generisanje novih poslovnih ideja i oglašavanje, podstiču klijente da razvijaju svoje poslovanje. Sa tržišnim iskustvom, koje se širi u javnom i privatnom sektoru, u oblastima kao što su obrazovanje, životna sredina, finansije, industrija, maloprodaja, sport, telekomunikacije i drugo.

Partneri

EIEO

(GR)

Evropski institut za Evoluciju i Integraciju (EIEO) osnovan je u julu 2013. godine sa sedištem u Chalandri – Atina, Grčka. Opseg Instituta je da deluje i uloži neophodne napore u cilju poboljšanja kvaliteta života građana Evrope. Ovi napori i akcije zasnovani su na politikama Evropske unije koje su navedene na zvaničnoj veb stranici Evropske komisije. Institut ima iskustvo u edukaciji i VET treninzima, pravu, poljoprivrednim istraživanjima i finansijskom savetovanju. Naš tim se sastoji od stručnjaka sa iskustvom u poljoprivrednoj ekonomiji i poljoprivrednim istraživanjima i očekujemo da će ovaj projekat dodati još jedan element u našu ekspertizu u poljoprivrednoj stručnoj obuci – VET. Visoko obrazovani zaposleni uključeni su u EIEO aktivnosti.

GILAB

(RS)

GILAB, skraćeno od Geoinformaciona Laboratorija, je kompanija osnovana 2015. godine, čija je osnovna delatnost razvoj inovativnih rešenja zasnovanih na IT-u i geoinformatici. Misija kompanije je da dizajnira usluge sa dodatnom vrednošću zasnovane na prostornim podacima i prilagođene potrebama specifičnih korisnika, sa ciljem isporuke „pametnih“ rešenja u brojnim domenima, uključujući: poljoprivredu, urbane ekosisteme, energiju, životnu sredinu, klimu, kao i druge važne oblasti gde je važan prostorni aspekt. GILAB kombinuje napredne IT veštine sa izuzetnim poznavanjem najsavremenijih tehnologija u domenima daljinske detekcije, geografskih informacionih nauka, asimilacije podataka i veb mapiranja kako bi napravio inovativna veb rešenja zasnovana na poboljšanju života i rada ljudi, a takođe, kako bi se doprinelo ekonomiji životne sredine. Tim čine vodeći stručnjaci iz navedenih tematskih oblasti, ali i iz oblasti IT i tehnika veb razvoja.

MKV CONSULTING

(TR)

MKV Consulting je MSP firma koja razvija i sprovodi kurseve obuke za odrasle, u saradnji sa univerzitetima, centralnom agencijom za zapošljavanje, trgovačkim udruženjima, udruženjima poslodavaca, trgovačko -industrijskim komorama, opštinama, obrazovnim organizacijama i malim i srednjim preduzećima. MKV Consulting nudi usluge koje zadovoljavaju nove zahteve tržišta rada. Ovi zahtevi su IT usluge, softverska rešenja, obuka osoblja, pretvaranje modula obuke u materijale za e- učenje, priprema kurikuluma, implementacija obuke, izgradnja kapaciteta za mala i srednja preduzeća i udruženja itd.

UPA

(ES)

Unija malih poljoprivrednika i stočara (UPA) je profesionalna organizacija koja grupiše, zastupa i brani interese profesionalaca u poljoprivredi i stočarstvu u Španiji. UPA je organizacija koja okuplja većinu agrarnog sektora: porodična poljoprivredna gazdinstva čiji su vlasnici mali i srednji poljoprivrednici i stočari. Sindikalna aktivnost UPA-e odražava trajnu evoluciju alternativa i predloga prije konkretnih problema i velikih debata o budućnosti poljoprivrede i ruralnog okruženja. Iz svih ovih razloga UPA je postala agrarna referencijalna organizacija u političkom, sindikalnom, društvenom i informativnom smislu.