Akıllı Tarım Eğitimi ve Uygulaması

Dijital çağda yenilikçi uygulamalar
yenilikçi uygulamalar

Mesleki eğitim ve Öğretimde (VET) çalışan kişilerin mesleki gelişimi desteklemek

Tarım,
Ormancılık ve Balıkçılık

BİT
Yeni teknolojiler
Dijital Yetkinlikler

Açık &
Uzaktan Eğitim

Proje

Bu proje, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon tarafından atılan adımları dikkate alarak, Mesleki Eğitim bakış açısından, Avrupa bölgesindeki tarımı dijitalleştirmeye yönelik bir çabadır.

Koordinatör

Spirito

Süre

24 Ay
01/03/2021 – 28/02/2023

Alan

Mesleki
Eğitim ve Öğretim

Finase eden

Erasmus+ Programı ile
Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edildi

Ulusal Ajans

Yunan Devleti
Burs Vakfı (IKY)

Ana Hedef

Yenilikçilik

Yatay öncelik

Dijital bir çağda
Yenilikçi uygulamalar

Ek öncelikler

Öğretmek ve Öğrenmek için Yenilikçi
Yaklaşımların benimsenmesini ve
dijital teknolojileri desteklemek

Ek öncelikler

Herkes için Nitelikler ve
Eğitime erişimin artırılması

Hedefler

Bu proje, tarımın en ileri zorluklarında eksiksiz bir eğitim platformu sağlamayı amaçlamaktadır. Konular, ziraat mühendisleri, tarım sigortası uzmanları ve çiftçiler için temel gereksinimlere göre seçilmiştir. Farklı profesyonel sektörlerden bilgi ve eğitim materyali toplamayı ve bilgileri basitleştirilmiş bir şekilde VET öğrencilerine sunmayı gerektirdiğinden, VET için modül kursları üretilecektir.
Öncelikleri, dijital çağda yenilikçi uygulamaları teşvik etmek, doğal mevcudiyet olmadan eğitim ve niteliklere erişimi artırmak ve modern tarımın gelişmiş bir ortamında dijital eğitim ve çalışma yöntemleri önermektir.

Hedefler

Bu proje, tarımın en ileri zorluklarında eksiksiz bir eğitim platformu sağlamayı amaçlamaktadır. Konular, ziraat mühendisleri, tarım sigortası uzmanları ve çiftçiler için temel gereksinimlere göre seçilmiştir. Farklı profesyonel sektörlerden bilgi ve eğitim materyali toplamayı ve bilgileri basitleştirilmiş bir şekilde VET öğrencilerine sunmayı gerektirdiğinden, VET için modül kursları üretilecektir.
Öncelikleri, dijital çağda yenilikçi uygulamaları teşvik etmek, doğal mevcudiyet olmadan eğitim ve niteliklere erişimi artırmak ve modern tarımın gelişmiş bir ortamında dijital eğitim ve çalışma yöntemleri önermektir.

Koordinatör

SPIRITO GENITSEFTSIS CHRISTOS & SIA E.E.

Ortaklar

EIEO – EUROPEAN INSTITUTE
FOR EVOLUTION AND INTEGRATION

GILAB

EIEO – EUROPEAN INSTITUTE
FOR EVOLUTION AND INTEGRATION

GILAB

MKV CONSULTING

UPA CASTILLA Y LEON

MKV CONSULTING

UPA CASTILLA Y LEON

Fikri Çıktılar (IOs)

KA2 Stratejik Ortaklık olarak tanımladığımız ve gerçekleştireceğimiz 5 Fikri Çıktı (IO) bulunmaktadır.
SATI IO’lar projenin sonuna kadar sürekli olarak güncellenecektir.

IO1: E-öğrenme platformu ve iletişim araçları

E-öğrenme platformu, projenin bitiminde ve sonrasında üç ana rol oynayacaktır. Birincisi, projenin eğitim gereksinimlerine hizmet etmek ve kursiyerlere proje süresince ve sonrasında destek vermektir, çünkü bu platformun en az belirli bir süre kullanılabilir olması bir zorunluluktur. İkincisi, ortaklar ve kursiyerler ile ortaklar ve öğretmenler arasında bir iletişim aracı olarak hizmet etmektir. Platformun üçüncü rolü, hem projenin genel faaliyetlerini ve ortaklığı sunarak hem de projenin Fikri Çıktılarını teşvik etmek için bir kanal olarak yaygınlaştırma aracıdır.

IO3: Mahsul Sağlığı Analizi, Algılama ve Fotogrametri

IO3, tarımda kullanılan farklı sensör türlerini ve bir tarla haritasının yanı sıra hava ve diğer fiziksel parametrelerin uzaktan izlenmesine yönelik prosedürleri sunacaktır. Bir çiftlik işletmecisinin kararlarını vermek için bu bilgileri beklediği düşünüldüğünde temel bir süreçtir. Bu kurs çiftçilere ve ziraat mühendislerine yöneliktir ve çiftçiler, ekimlerinin sağlığını tahmin etmek için uygun sensörlü ve su stresi ve verim tahmini gibi unsurları ölçmek için sıcak havayı ölçmek için uygun sensörlü bir UAS kullanmanın temellerini öğreneceklerdir.

IO5: Yaygınlaştırma Videosu ve akıllı telefon Uygulaması

Yaygınlaştırma videosu projenin kapsamını özetleyecek ve yaygınlaştırma etkinlikleri sırasında kullanılacaktır. Video, UAS’yi sistemler, algılama, alan haritalama ve sonuçların kullanımı ve gelişmiş çiftlik operatörleri için teknoloji çözümleri olarak sunan projenin Çıktılarını özetleyecektir. Tarlanın hazırlanmasından hasada kadar KA uygulamasının birkaç adımını sunacaktır. Materyal eğitim amaçlı ve ayrıca tanıtım materyali olarak kullanılacaktır.

IO2: Katılımcı ülkelerde ve AB'de UAS kullanımına ilişkin Yasal Çerçeve

IO2, UAS gereksinimlerini anlamak ve ulusal sınavlara hazırlanmak isteyen herhangi bir vatandaşa veya potansiyel operatöre yöneliktir. IO2’nin amacı, Avrupa bölgesinde yasal çerçeve ve en son teknoloji dahilinde faaliyet göstermeye çalışarak belirli zorluklarla karşılaşan operatörlerin deneyimlerini aktarmak ve böylece yasaların uygulanmasına pratik bir bakış açısı sağlamaktır.

IO4: Ekipman, İHA'ların Hassas Tarımda Kullanımları ve İHA'ların Lojistiği

Bu modül, tarımda kullanılan UAS’nin teknik gereksinimlerine atıfta bulunmaktadır. Kurs modülü bölümleri, drone pazarındaki mevcut durumun teknolojik gelişmelerine, çok rotorlu veya polikopter UAS’ye ve yapılacak hava çalışmalarına göre her kategorinin kullanımına odaklanacaktır. Modül, tarım, tarım sigortası ve çiftçiler alanındaki uzmanlara yöneliktir ve ana kapsamı, kursiyerlere temel kullanım ilkelerini, potansiyel faydayı anlamak ve kısmen ulusal havacılık otoriteleri tarafından düzenlenen sınavlara hazırlanmaktır.

IO1: E-öğrenme platformu ve iletişim araçları

E-öğrenme platformu, projenin bitiminde ve sonrasında üç ana rol oynayacaktır. Birincisi, projenin eğitim gereksinimlerine hizmet etmek ve kursiyerlere proje süresince ve sonrasında destek vermektir, çünkü bu platformun en az belirli bir süre kullanılabilir olması bir zorunluluktur. İkincisi, ortaklar ve kursiyerler ile ortaklar ve öğretmenler arasında bir iletişim aracı olarak hizmet etmektir. Platformun üçüncü rolü, hem projenin genel faaliyetlerini ve ortaklığı sunarak hem de projenin Fikri Çıktılarını teşvik etmek için bir kanal olarak yaygınlaştırma aracıdır.

IO2: Katılımcı ülkelerde ve AB'de UAS kullanımına ilişkin Yasal Çerçeve

IO2, UAS gereksinimlerini anlamak ve ulusal sınavlara hazırlanmak isteyen herhangi bir vatandaşa veya potansiyel operatöre yöneliktir. IO2’nin amacı, Avrupa bölgesinde yasal çerçeve ve en son teknoloji dahilinde faaliyet göstermeye çalışarak belirli zorluklarla karşılaşan operatörlerin deneyimlerini aktarmak ve böylece yasaların uygulanmasına pratik bir bakış açısı sağlamaktır.

IO3: Mahsul Sağlığı Analizi, Algılama ve Fotogrametri

IO3, tarımda kullanılan farklı sensör türlerini ve bir tarla haritasının yanı sıra hava ve diğer fiziksel parametrelerin uzaktan izlenmesine yönelik prosedürleri sunacaktır. Bir çiftlik işletmecisinin kararlarını vermek için bu bilgileri beklediği düşünüldüğünde temel bir süreçtir. Bu kurs çiftçilere ve ziraat mühendislerine yöneliktir ve çiftçiler, ekimlerinin sağlığını tahmin etmek için uygun sensörlü ve su stresi ve verim tahmini gibi unsurları ölçmek için sıcak havayı ölçmek için uygun sensörlü bir UAS kullanmanın temellerini öğreneceklerdir.

IO4: Ekipman, İHA'ların Hassas Tarımda Kullanımları ve İHA'ların Lojistiği

Bu modül, tarımda kullanılan UAS’nin teknik gereksinimlerine atıfta bulunmaktadır. Kurs modülü bölümleri, drone pazarındaki mevcut durumun teknolojik gelişmelerine, çok rotorlu veya polikopter UAS’ye ve yapılacak hava çalışmalarına göre her kategorinin kullanımına odaklanacaktır. Modül, tarım, tarım sigortası ve çiftçiler alanındaki uzmanlara yöneliktir ve ana kapsamı, kursiyerlere temel kullanım ilkelerini, potansiyel faydayı anlamak ve kısmen ulusal havacılık otoriteleri tarafından düzenlenen sınavlara hazırlanmaktır.

IO5: Yaygınlaştırma Videosu ve akıllı telefon Uygulaması

Yaygınlaştırma videosu projenin kapsamını özetleyecek ve yaygınlaştırma etkinlikleri sırasında kullanılacaktır. Video, UAS’yi sistemler, algılama, alan haritalama ve sonuçların kullanımı ve gelişmiş çiftlik operatörleri için teknoloji çözümleri olarak sunan projenin Çıktılarını özetleyecektir. Tarlanın hazırlanmasından hasada kadar KA uygulamasının birkaç adımını sunacaktır. Materyal eğitim amaçlı ve ayrıca tanıtım materyali olarak kullanılacaktır.

Uzaktan Eğitim
platform

E-öğrenme platformunun rolü, aynı zamanda, hem projenin genel faaliyetlerini ve ortaklığını sunarak hem de projenin Fikri Çıktılarını teşvik etmek için bir kanal olarak bir yaygınlaştırma aracı olarak çalışmaktır. Bu çıktının belirli bölümleri, “Yayma Videosu ve akıllı telefon uygulaması” Fikri Çıktısında belirtilen akıllı telefon uygulamasıyla bağlantılı olacaktır.

Uzaktan Eğitim
platform

E-öğrenme platformunun rolü, aynı zamanda, hem projenin genel faaliyetlerini ve ortaklığını sunarak hem de projenin Fikri Çıktılarını teşvik etmek için bir kanal olarak bir yaygınlaştırma aracı olarak çalışmaktır. Bu çıktının belirli bölümleri, “Yayma Videosu ve akıllı telefon uygulaması” Fikri Çıktısında belirtilen akıllı telefon uygulamasıyla bağlantılı olacaktır.

Hedef guruplar

Hedef gruplara yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde erişilecektir.

İlgili sektörler

Tarım, çevre ve tarım sigortası sektörü gibi açıklanan sektörlerde yer alan ziraatçılar, çevreciler ve çiftçiler, üretici birlikleri, üretici örgütleri, STK’lar, gıda işleme alanında özel şirketler

Uzmanlar

Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları ve kuruluşları, SATI yaklaşımı ve çıktıları ile ilgilenen Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri

Politika Yapıcılar

Bölgesel / ulusal / Avrupa düzeyinde Kamu Otoriteleri ve Politika Yapıcılar ve ilgili ilgi ağları.

Ortaklık

Ortak Kuruluşlar

Karar Vericiler

Uzmanlar ve karar vericiler (Avrupa Kurumları, Odalar, Jeoteknik ve Teknik Odalar vb.)

Ortaklık

Ortak Kuruluşlar

Uzmanlar

Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanları ve kuruluşları, SATI yaklaşımı ve çıktıları ile ilgilenen Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri

İlgili sektörler

Tarım, çevre ve tarım sigortası sektörü gibi açıklanan sektörlerde yer alan ziraatçılar, çevreciler ve çiftçiler, üretici birlikleri, üretici örgütleri, STK’lar, gıda işleme alanında özel şirketler

Politika Yapıcılar

Bölgesel / ulusal / Avrupa düzeyinde Kamu Otoriteleri ve Politika Yapıcılar ve ilgili ilgi ağları.

Karar Vericiler

Uzmanlar ve karar vericiler (Avrupa Kurumları, Odalar, Jeoteknik ve Teknik Odalar vb.)

Beklenen sonuçlar

Eğitimden sonra, kursiyerler proje araçlarını anlama ve kullanma konusunda uygun bilgiye sahip olacak ve PA tekniklerini uygulayabilecektir. Bu projenin ana konsepti, pandemi döneminde birçok çiftlik/işletme terk edildi veya yetersiz ekildi, bu da gıda üretiminin azalmasına neden oldu.

Mali açıdan yeşil tarımın uygulanması mali kaynakları koruyacak ve Avrupa Tarımının verimliliğini artıracaktır.

Tanımı gereği PA olan yeşil tekniklerin kullanımının teşvik edilmesi yoluyla PA’nın çevre ve sağlık için sağladığı avantajlar konusunda AB vatandaşlarının bilinçlendirilmesi. Geleneksel tarımın PA ile karşılaştırmalı sunumu bu yönde eksiksiz bir görünüm sunacaktır. Ayrıca, sadece covid-19 için değil, benzer durumlar için de pandemi koşullarında çiftlik yönetimi ve protokolleri için yeni dijital yöntemler sunacaktır.

Bu eğitilmiş uzmanlar, çiftçilerin Avrupa vatandaşlarının daha “yeşil” ve güvenli ürünlere yönelik taleplerine ve aynı zamanda pandemik covid-19 vakası gibi durumlara tepki vermelerine destek olacaktır. PA’nın çevre dostu ve tüketici için daha sağlıklı ürünler ürettiği yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu projenin, PA’yı uygulamaya koymak isteyen çiftlikler için doğru kararlar almaları konusunda uzmanları ve çiftlik operatörlerini desteklemesi ve aynı zamanda tarım sektörlerini OTP’nin tanımladığı gibi uygun yoldan ele alması ve bunun doğrudan ödemeler yerine kırsal kalkınma eylemlerine daha fazla odaklanması bekleniyor.

Beklenen sonuçlar

Eğitimden sonra, kursiyerler proje araçlarını anlama ve kullanma konusunda uygun bilgiye sahip olacak ve PA tekniklerini uygulayabilecektir. Bu projenin ana konsepti, pandemi döneminde birçok çiftlik/işletme terk edildi veya yetersiz ekildi, bu da gıda üretiminin azalmasına neden oldu.

Mali açıdan yeşil tarımın uygulanması mali kaynakları koruyacak ve Avrupa Tarımının verimliliğini artıracaktır.

Tanımı gereği PA olan yeşil tekniklerin kullanımının teşvik edilmesi yoluyla PA’nın çevre ve sağlık için sağladığı avantajlar konusunda AB vatandaşlarının bilinçlendirilmesi. Geleneksel tarımın PA ile karşılaştırmalı sunumu bu yönde eksiksiz bir görünüm sunacaktır. Ayrıca, sadece covid-19 için değil, benzer durumlar için de pandemi koşullarında çiftlik yönetimi ve protokolleri için yeni dijital yöntemler sunacaktır.

Bu eğitilmiş uzmanlar, çiftçilerin Avrupa vatandaşlarının daha “yeşil” ve güvenli ürünlere yönelik taleplerine ve aynı zamanda pandemik covid-19 vakası gibi durumlara tepki vermelerine destek olacaktır. PA’nın çevre dostu ve tüketici için daha sağlıklı ürünler ürettiği yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu projenin, PA’yı uygulamaya koymak isteyen çiftlikler için doğru kararlar almaları konusunda uzmanları ve çiftlik operatörlerini desteklemesi ve aynı zamanda tarım sektörlerini OTP’nin tanımladığı gibi uygun yoldan ele alması ve bunun doğrudan ödemeler yerine kırsal kalkınma eylemlerine daha fazla odaklanması bekleniyor.

Haberler / Duyurular

SATI e-öğrenme platformu

SATI e-öğrenme platformu

E-öğrenme platformumuz, içinde yer alan tüm SATI ortaklarıyla birlikte hazır ve tam olarak çalışır durumdadır. çevrildi
İngilizce’ye ve tüm ortakların dillerine çevrilmiştir. Ana kapsam…

Larissa’da SATI Ulusötesi Toplantısı.

Larissa’da SATI Ulusötesi Toplantısı.

24 Haziran Cuma günü, fiziki mevcudiyet ile ilk SATI Ulusötesi Toplantısı Larissa
şehrinde gerçekleşti.
Toplantıya Yunanistan, İspanya ve Türkiye’den neredeyse tüm proje ortaklarından…