Medya Galerisi

SATI Bülten

Projenin hedeflerine ulaşmak için, ağımızın üyelerine ve proje süresi boyunca tüm ortaklar tarafından yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde bilgi, beceri ve yeterliliklerin değerlendirilmesine ilgi gösteren herkese elektronik olarak dağıtılan 4 haber bülteni. Bunlar geliştirildi ve ilgili dört ulusal dile çevrildi ve ilgili kişilere/paydaşlara gönderildi.

SATI Broşür

Projenin broşürü,
ulusal yaygınlaştırma faaliyetlerini desteklemek için tüm ulusal dillerde tasarlanmış ve üretilmiştir.
Proje, fikri çıktıları ve özellikle projenin eğitim gereksinimlerine hizmet eden e-öğrenme platformu hakkında bilgi yaymak için dijital versiyon tüm ortaklardan elektronik olarak dağıtıldı.

 

haberler

SATI Youtube kanal yaygınlaştırma videoları

Yaygınlaştırma videoları, projenin kapsamını özetler ve yaygınlaştırma etkinlikleri sırasında kullanılır. 5 dildeki tüm videolar, UAS’yi sistemler, sensörler, saha haritalama ve sonuçların kullanımı ve gelişmiş çiftlik operatörleri için teknoloji çözümleri olarak sunan projenin Çıktılarını özetlemektedir. Tarlanın hazırlanmasından hasada kadar PA uygulamasının birkaç adımını sunarlar. Materyal eğitim amaçlı ve ayrıca tanıtım materyali olarak kullanılmaktadır.
Materyal eğitim amaçlı ve ayrıca tanıtım materyali olarak kullanılmaktadır. Uygulama, resmi web sitesine, e-öğrenme platformuna, programın youtube kanalına ve Eurocontrol web sitesine bağlanır.

Basın Bülteni

Larissa’da düzenlenen SATI Ulusötesi Toplantısının Tesalya ve Anakara Yunanistan Sanayicileri Derneği’nin iki ayda bir yayınlanan Dergisinde sunumu. Temmuz – Ağustos 2022 ayları için 247. sayının elektronik versiyonu:

https://issuu.com/sbtke/docs/deltio247

 

SATI YouTube Kanalı yaygınlaştırma videoları