Galerija

SATI Bilten

Za potrebe postizanja ciljeva projekta, 4 biltena su distribuirana elektronskim putem članovima naše mreže i svima onima koji imaju interesovanje za procenu znanja, veština i kompetencija na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou od strane svih partnera tokom trajanja projekta. Bilteni su razvijeni i prevedeni na četiri relevantna nacionalna jezika i poslati relevantnim kontaktima/zainteresovanim stranama.

SATI Brošura

Brošura projekta je dizajnirana i proizvedena
na svim nacionalnim jezicima kako bi se podržale aktivnosti nacionalne diseminacije.
Digitalna verzija je distribuirana elektronskim putem od strane svih partnera u cilju širenja informacija o projektu, njegovim intelektualnim rezultatima i posebno platformi za e-učenje koja služi potrebama obuke projekta.

 

news

SATI Youtube kanal diseminacionog videa

Video snimci za diseminaciju sumiraju obim projekta i koriste se tokom diseminacije. Svi video snimci na 5 jezika sumiraju rezultate projekta koji predstavlja UAS kao sisteme, senzore, mapiranje polja i eksploataciju rezultata i tehnoloških rešenja za napredne operatere farme. Oni predstavljaju nekoliko koraka implementacije precizne poljoprivrede od pripreme polja do žetve. Materijal se koristi u svrhu obuke, a takođe i kao promotivni materijal.
Aplikacija povezuje zvaničnu veb stranicu, platformu za e-učenje, Youtube kanal i Eurocontrol vebsajt.

Objava za medije

Prezentacija SATI Transnacionalnog sastanka, koji je održan u Larisi, u dvomesečnom časopisu Udruženja industrija Tesalije i kontinentalne Grčke. Elektronska verzija broja 247 za mesec jul – avgust 2022:

https://issuu.com/sbtke/docs/deltio247

 

SATI YouTube kanal diseminacionih videa