Vesti

Razvoj intelektualnog rezultata 1

Razvoj intelektualnog rezultata 1

Prvi IO se odnosi na razvoj platforme za E-učenje, koja će obezbediti tri glavne uloge tokom trajanja projekta.Prva je da zadovolji potrebe za obuku projekta i podrži polaznike tokom projekta i nakon završetka, uslov je da ova platforma bude dostupna bar određeni...

Drugi onlajn sastanak svih partnera SATI projekta

Drugi onlajn sastanak svih partnera SATI projekta

Drugi onlajn transnacionalni sastanak projekta „SATI“ održan je u ponedeljak, 1. novembra 2021. godine. Svi partneri su prisustvovali sastanku čiji je organizator bio koordinator projekta Spirito. Tokom sastanka, partneri su imali priliku da prate razvoj projekta i...

“SATI” | Prvi partnerski sastanak

“SATI” | Prvi partnerski sastanak

Naš prvi onlajn transnacionalni sastanak svih partnera u projektu održan je 24. juna 2021. godine. Cilj sastanka bio je da se razgovara o projektnim aktivnostima, upravljanju i administrativnim procedurama, implementaciji Intelektualnih produkata, kao i o određivanju...