SATI platforma za e-učenje

SATI platforma za e-učenje

SATI platforma za e-učenje Naša platforma za e-učenje je spremna i potpuno operativna sa svim SATI partnerima. Glavni cilj je da služi zahtevima obuke projekta koji obezbeđuje obrazovanje na daljinu i podržava profesionalni razvoj ljudi koji rade u stručnom...