Σχετικά με το SATI

Το έργο αποτελεί μία προσπάθεια σύνδεσης της γεωργίας με την ψηφιακή εποχή του ευρωπαϊκού χώρου υπό το πρίσμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα που έχουν γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Γεωργία
Ακριβείας

(ΓΑ)

Η Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ) είναι μια προσέγγιση ολιστικής διαχείρισης αγροκτημάτων, που χρησιμοποιεί τεχνολογία πληροφοριών, δεδομένα δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GNSS), τηλεπισκόπηση και προσεγγιστική συλλογή δεδομένων. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γεωργία Ακριβείας είναι η νέα καινοτόμος τεχνολογία που αναμένεται να αλλάξει τη γεωργία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα και να τη μεταφέρει στην ψηφιακή εποχή.
Η Γεωργία Ακριβείας θεωρείται ως ένα μείζον εργαλείο τόσο στις γεωργικές πολιτικές όσο και στις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Εξ’ ορισμού, η Γεωργία Ακριβείας συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω προτεραιότητες συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διάστασης / προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και από το 2014 ήταν η πιο εξελιγμένη πρόταση προς τους Ευρωπαίους αγρότες για τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Θέματα & Στόχοι

Οι συνθήκες πανδημίας που προκλήθηκαν από τον covid-19 ελήφθησαν υπόψη και αυτό το έργο επικεντρώνεται στις λύσεις που προσφέρει η Γεωργία Ακριβείας στη διαχείριση επιχειρήσεων (αγροκτημάτων) χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας ειδικών ή αγροτών. Η περιορισμένη έκθεση είναι ένα σημαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σε αυτό το προτεινόμενο έργο γίνεται ειδική αναφορά στη χρήση των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) στη Γεωργία Ακριβείας και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτά για την υποστήριξη ενός προηγμένου διαχειριστή αγροκτήματος.

 

ΘΕΜΑΤΑ

Θέματα όπως η Φωτογραμμετρία, η ανίχνευση πεδίου, η Ανάλυση και οι Αισθητήρες Υγείας της Καλλιέργειας και η χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) περιγράφονται και αναλύονται ως θεωρία και μελέτες περιπτώσεων με απλοποιημένο τρόπο για την εισαγωγή ειδικών και όχι μόνο, στις νέες τάσεις και πολιτικές στον τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης και της γεωργίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο έχει ως στόχο την παροχή μιας πλήρους πλατφόρμας κατάρτισης στις πιο προηγμένες προκλήσεις της γεωργίας. Τα μαθήματα ενότητας για την ΕΕΚ θα παρέχονται μετά τη συλλογή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς και θα παρουσιάζουν τις πληροφορίες με απλοποιημένο τρόπο στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ. Τα θέματα επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις για τους γεωπόνους, τους ειδικούς στον τομέα της γεωργικής ασφάλισης και τους αγρότες. Η διδασκαλία, η εμπειρία κατάρτισης και η μεθοδολογία για την ηλεκτρονική μάθηση σε τοπικούς αγρότες από έναν μεγάλο φορέα ΕΕΚ στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων και η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας με συνεχή συνεργασία σε διάφορες εφαρμογές πεδίου, είτε στο πειραματικό μέρος είτε στο λογισμικό ή υλικό, θα οδηγήσει σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα μαθημάτων σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο. Το πρόγραμμα θα οδηγήσει στην πιστοποίηση αναλυτή Γεωργίας Ακριβείας και θα πραγματοποιηθεί απολύτως με εξ αποστάσεως εκπαίδευση που βασίζεται σε εμπορικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.

Συντονιστής

SPIRITO

(GR)

Η Spirito είναι μια ετερόρρυθμη επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με όραμα, που εργάζονται για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εθνικό επίπεδο στους τομείς του Μάρκετινγκ, της Διαφήμισης, της Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων, των Πωλήσεων, της Συμβουλευτικής, των Νέων Τεχνολογιών, των Εκδόσεων και της ΕΕΚ. Ειδικοί στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών και διαφημιστικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τους πελάτες μας να εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους. Με εμπειρία στην αγορά που εκτείνεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η επιχειρηματικότητα, η τοπική ανάπτυξη, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, το λιανικό εμπόριο, ο αθλητισμός, οι τηλεπικοινωνίες και άλλα.

Δικαιούχοι

EIEO

(GR)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εξέλιξης και Ολοκλήρωσης (EIEO) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2013. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να ενεργεί και να καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτές οι προσπάθειες και ενέργειες βασίζονται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές αναφέρονται στον στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ινστιτούτο διαθέτει εξειδίκευση στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση ΕΕΚ, Νομική, Γεωργική Έρευνα και Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική. Η ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς με εμπειρία στην αγροτική οικονομία και τη γεωργική έρευνα και αναμένουμε ότι αυτό το έργο θα προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στην εξειδίκευσή μας στην εκπαίδευση γεωργικής ΕΕΚ. Υπάλληλοι υψηλού μορφωτικού επιπέδου συμμετέχουν σε δραστηριότητες EIEO.

GILAB

(RS)

Το GILAB (Geographic Information LABoratory), είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015, βασική δραστηριότητα της οποίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων βασισμένων στις ΤΠΕ και τη Γεωπληροφορική. Η αποστολή της εταιρείας είναι να σχεδιάσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας βάσει χωρικών δεδομένων και προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, με στόχο την παροχή «έξυπνων» λύσεων σε διάφορους τομείς, όπως: γεωργία, αστικά οικοσυστήματα, ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα και οπουδήποτε αλλού η χωρική πτυχή έχει οποιαδήποτε σημασία. Το GILAB συνδυάζει προηγμένες δεξιότητες ΤΠΕ με εξαιρετική γνώση τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της Παρατήρησης της Γης, της Γεωγραφικής Επιστήμης των Πληροφοριών, της αφομοίωσης δεδομένων και της χαρτογράφησης Ιστού για να δημιουργήσει καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής και της εργασίας των ανθρώπων, ώστε να συμβάλει σε μια πιο περιβαλλοντικά προσανατολισμένη οικονομία. Η ομάδα αποτελείται από κορυφαίους ειδικούς στους αναφερόμενους θεματικούς τομείς, αλλά και στις Νέες Τεχνολογίες και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων.

MKV CONSULTING

(TR)

Η MKV Consulting είναι μια επιχείρηση που αναπτύσσει και υλοποιεί μαθήματα κατάρτισης για ενήλικες, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, την κεντρική υπηρεσία απασχόλησης, εμπορικές ενώσεις, ενώσεις εργοδοτών, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, δήμους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η MKV Consulting προσφέρει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αυτές οι απαιτήσεις είναι Υπηρεσίες Πληροφορικής, Λύσεις Λογισμικού, Εκπαίδευση Προσωπικού, μετατροπή υλικού Κατάρτισης σε υλικό Ηλεκτρονικής Μάθησης, προετοιμασία Προγράμματος Σπουδών, εφαρμογή Κατάρτισης, δημιουργία ικανοτήτων για ΜμΕ και Ενώσεις κ.λπ.

UPA

(ES)

Η Ένωση Μικρών Αγροτών και Κτηνοτρόφων (UPA) είναι η επαγγελματική οργάνωση που ομαδοποιεί, εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επαγγελματιών στη γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ισπανία. Η UPA είναι ο οργανισμός που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του αγροτικού τομέα: οικογενειακά αγροκτήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι μικροί και μεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η συνδικαλιστική δραστηριότητα της UPA αντικατοπτρίζει τη μόνιμη εξέλιξη των εναλλακτικών λύσεων και των προτάσεων πριν από τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις μεγάλες συζητήσεις για το μέλλον της γεωργίας και του αγροτικού περιβάλλοντος. Για όλους αυτούς τους λόγους, το UPA έχει γίνει η αγροτική οργάνωση αναφοράς σε πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς και ενημερωτικούς όρους.